Uzdod jautājumu!

Nosūti ziņu uz mūsu e-pastu:

*

*

*

*


*

* Obligāti aizpildamie lauki
 

Pasūtīt preci no pdf katalogiem!

Lai pasūtītu izvēlēto preci no PDF kataloga, lūdzu, aizpildiet pasūtījuma formu:

*

*

*

*

*


*

* Obligāti aizpildamie lauki

Atteikuma tiesības

 Balstoties uz Latvijas Ministru kabineta noteikumiem par distances līgumu, klientam ir tiesības, neuzrādot atteikšanās iemeslu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no www.tehnikasveikals.lv iegādātās preces un atdot to atpakaļ pārdevējam.
 Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 Lai, atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 Lai izmantotu atteikuma tiesības:
· Lūdzam informēt Tehnikas veikals SIA par lēmumu atteikties no šī līguma pa tālruni 27884333.
· Aizpildiet veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu.
· Aizpildīto veidlapu nosūtiet elektroniski uz e-pastu info@tehnikasveikals.lv vai pa pastu Tehnikas veikals SIA, juridiskā adrese: Graudu iela 58, Rīga, LV-1058
· Nogādājiet preci un pirkuma apliecinošu dokumentu Tehnikas veikals SIA, Graudu ielā 58, Rīgā vai vienojieties ar mums par preces atpakaļ nosūtīšanu izmantojot kurjeru (sūtīšanas izmaksas sedz Pircējs).
Svarīgi! Precei ir jābūt pilnā komplektācijā!
 Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Jums tiks atmaksāti visi no Jums saņemtie maksājumi, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu izmantojāt Jūs sākotnējam darījumam. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Tehnikas veikals ir tiesīgs aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
Patērētājs nevar pilnībā vai daļēji izmantot atteikuma tiesības, ja:
· Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta;
· Ja Prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts Preces iepakojums, norautas Preces cenu un logo zīmes, tad Piegādātājam ir tiesības aprēķināt preces vērtības zudumu un atskaitīt šo summu no Preces iegādes cenas.
· Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei un sācis to lietot, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
· Ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp Klientu un Piegādātāju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja Klients ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā.

 

Servisa apkalpošana

 Visām Tehnikas veikalā piedāvātām precēm servisa apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Pat ja ražotājs precei noteicis garantijas termiņu, kas mazāks par diviem gadiem, patērētājam ir tiesības vērsties ar prasījumu, par līgumam neatbilstošu preci 24 mēnešu laikā no pirkuma saņemšanas brīža.
 Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.
 Lai saņemtu servisa apkalpošanas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci autorizētajā ražotāja vai izplatītāja servisa centrā vai Pārdevējam pilnā komplektācijā. Transporta izmaksas sedz Pircējs.
 Lai pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci pilnā komplektācijā 

 Mehānismu tīrīšana neietilpst servisa apkalpošanas pakalpojumos. Šāds pakalpojums var tikt nodrošināts saskaņā ar klienta pieprasījumu, par atsevišķu samaksu.
 Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem, akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, putekļu sūcēju maisiem un birstītēm, spuldzītēm, drošinātājiem un citiem komplektējošiem, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas, servisa apkalpošana netiek paredzēta, vai tā ir ierobežota.
Gadījumos, kad preces servisa apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. Ja klients piekrīt maksas remontam, jāiesniedz maksas remonta pieteikuma veidlapa. Servisa centram ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms maksas remonta sākšanas.
Juridiskām personām, saistībā ar preces izmantošanu saimnieciskām vajadzībām, garantijas termiņš ir 6-12 mēneši.
 Gadījumā, ja Preces kvalitāte neatbilst līgumam, Pircējam ir šādas tiesības saskaņā ar PTAL normām (Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas):
 Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt neatbilstības novēršanu vai maiņu, izņemot, ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi; rada komersantiem izmaksas, kuras nav samērīgas salīdzinājumā ar citu līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības vai neatbilstības nozīmību vai arī alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.
 Maiņa un remonts ir veicams bez atlīdzības, saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.
 Citi prasījumi: cenas samazinājums vai līguma atcelšana, ja novērš neatbilstību vai neveic saprātīgā termiņā vai bez būtiskām neērtībām patērētājam.
 Var ņemt vērā nolietojumu vai labumu, ko patērētājs ir guvis, lietojot preci, par apmēru pusēm ir jāvienojas.
 Ja rodas strīds, Pusēm ir jāpanāk savstarpēja vienošanās par pieņemamāko risinājumu.
 Ja tas neizdodas, tad jārīkojas pēc šādas shēmas:

- Patērētājs rakstveidā vēršas pie komersanta, kuram pienākums izskatīt pieteikumu un atbildēt patērētājam 15 darbdienu laikā. Ja komersants nesniedz atbildi - uzskatāms, ka tas atsaka izpildīt patērētāja prasījumu.

Tālākie risinājumi:
 PTAC iesaiste strīda risināšanā un palīdzības procesā;
Izveidoti alternatīvi strīdus izskatīšanas mehānismi (Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija vai cits).
 PTAC izveidotā Patērētāju strīdu risināšanas komisija, kas tiks izveidota no 01.03.2016. un kuras lēmumi būs rekomendējoši.
- Lai pierādītu pušu viedokļa pamatotību, varēs izmantot dažādus līdzekļus, ne tikai ekspertīzes slēdzienu, kas pirms tam bija obligāts.
- PTAC vairs nepieņems saistošus lēmums individuālajās patērētāju lietās.
Papildus informāciju skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības mājas lapā: www.ptac.gov.lv/lv


 Servisa apkalpošana nav spēkā, ja precei:
- ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ,
- tiek konstatēts, ka bojāta preces ražotāja garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu.
- ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,
- ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā,

- ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana,
- ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība,
- ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.),
- bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai,
- bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā,
- izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus,
- nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama).